Rebox

 

 REBOX   je   neinvazivní elektroterapeutický

 přístroj. Je  efektivní v léčbě akutní a chronické

 bolesti a v rehabilitaci pohybového aparátu

a neurologických onemocnění.

Rebox   je   celosvětově   užíván   v rehabilitační

a   sportovní medicíně,   fyzioterapii,   ortopedii,

neurologii   a   algeziologii.

Rebox je efektivní v těchto hlavních případech:
     1.  Léčba akutní a chronické bolesti:
    bolesti zad (vertebrogenní algický syndrom)                                                                         
    bolesti kloubů
    posttraumatické bolesti 
    akutní svalová přetížení
    entezopatie 
    osteoartróza
    dna
    patní ostruhy
    pooperační bolesti 

     2. Rehabilitace pohybového aparátu:
    svalový hypertonus a spazmy
    omezená hybnost
    posttraumatické otoky

     3. Urychlení hojivých procesů:
    poranění šlach
    pooperační rány 

Rebox by neměl být aplikován v těchto případech:
    porušení kožního krytu (otevřená rána, kožní vřed apod.)
    akutní zánět kůže nebo podkoží
    hluboká žilní trombóza (diagnostikovaná nebo suspektní) 
    Implantované elektrické zařízení (kardiostimulátor, ICD, hluboká mozková stimulace apod.)
    těhotenství
    epilepsie
    maligní nádorové onemocnění (diagnostikované nebo suspektní)
    šok a další závažné systémové patologické stavy